Od ponedjeljka 01.03. smo ponovo sa Vama dragim gostima i prijateljima.

Posjetite nas na našoj grijanoj terasi. Vjerujemo da ćemo uskoro za sve Vas moći pružiti sve naše usluge i u unutrašnjim prostorima.

Rezervacije na 333 584 i 659 100